Quyết định phân bổ số suất HBKKHT kỳ II năm học 2023-2024

Số ký hiệu 421/QĐ-ĐHSPTDTTHN Ngày ban hành 20/06/2024
Loại văn bản Ba Công Khai Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực