Quyết định chi tiền trợ cấp xã hội cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc vùng đặc biệt khó khăn (vùng 135) năm 2023

Số ký hiệu 1138/QĐ-ĐHSPTDTTHN Ngày ban hành 12/12/2023
Loại văn bản Ba Công Khai Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực