Quyết định chi tiền hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt cho sinh viên đại học chính quy niên khóa 2023-2027 (năm 2023)

Số ký hiệu 1143/QĐ-ĐHSPtDTTHN Ngày ban hành 12/12/2023
Loại văn bản Ba Công Khai Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực