Quyết định chi hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt cho sinh viên đại học chính quy niên khóa 2022-2026

Số ký hiệu 1142/QĐ-ĐHSPTDTTHN Ngày ban hành 12/12/2023
Loại văn bản Ba Công Khai Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực