QUY ĐỊNH PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TDTT HÀ NỘI

Số ký hiệu Ngày ban hành 17/06/2021
Loại văn bản Dự thảo Lĩnh vực văn bản Dự thảo
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực