QĐ sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều tại quy định ngày 02/8/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội ban hành quy định về công tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Số ký hiệu 165/QĐ-ĐHSPTDTTHN Ngày ban hành 15/03/2021
Loại văn bản Quy chế, Quy định của Trường Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký BGH Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực