QĐ chi tiền sinh hoạt phí cho sinh viên ĐHCQ, niên khóa 2022-2026

Số ký hiệu 767/QĐ-ĐHSPTDTTHN Ngày ban hành 28/12/2022
Loại văn bản Ba Công Khai Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực