QĐ chi tiền hỗ trợ sinh hoạt phí cho sinh viên k54

Số ký hiệu 506/QĐ-ĐHSPTDTTHN Ngày ban hành 05/09/2022
Loại văn bản Ba Công Khai Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực