QĐ chi tiền hỗ trợ sinh hoạt phí cho sinh viên k54 năm 2021

Số ký hiệu 652/QĐ-ĐHSPTDTTHN Ngày ban hành 28/12/2021
Loại văn bản Ba Công Khai Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực