QĐ chi tiền hỗ trợ cho sinh viên k54 năm 2021-2025

Số ký hiệu 766/QĐ-ĐHSPTDTTHN Ngày ban hành 08/12/2021
Loại văn bản Ba Công Khai Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực