QĐ chi tiền hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo năm 2023

Số ký hiệu 1140/QĐ-ĐHSPTDTTHN Ngày ban hành 12/12/2023
Loại văn bản Ba Công Khai Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực