Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023-2024

Số ký hiệu 752/NQ-ĐHSPTDTTHN Ngày ban hành 25/10/2023
Loại văn bản Ba Công Khai Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực