Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Số ký hiệu 593/KH-ĐHSPTDTTHN Ngày ban hành 05/10/2021
Loại văn bản Kế hoạch Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực