Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội năm 2019-2020

Số ký hiệu Ngày ban hành 20/08/2019
Loại văn bản Ba Công Khai Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực 20/08/2019
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực