Kế hoạch thực hiện công khai trong nhà trường năm học 2019-2020

Số ký hiệu Ngày ban hành 12/11/2019
Loại văn bản Ba Công Khai Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực