Kế hoạch thực hiện 3 công khai trong nhà trường năm học 2023-2024

Số ký hiệu 690/KH-ĐHSPTDTTHN Ngày ban hành 02/10/2023
Loại văn bản Ba Công Khai Lĩnh vực văn bản Ba công khai
Cơ quan ban hành / Người ký BGH Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực