Kế hoạch hoạt động của BCĐ thực hiện QC DC trong hoạt động của trường

Số ký hiệu 50/KH-ĐHSPTDTTHN Ngày ban hành 24/01/2024
Loại văn bản Ba Công Khai Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực