Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2024

Số ký hiệu 27/KH-ĐHSPTDTTHN Ngày ban hành 04/01/2024
Loại văn bản Ba Công Khai Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực