Dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định tiếp công dân

Số ký hiệu Dự thảo Ngày ban hành 30/11/-0001
Loại văn bản Dự thảo Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực