DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH Ban hành Hệ thống đo lường kết quả và tác động kết nối, phục vụ cộng đồng

Số ký hiệu Dự thảo Ngày ban hành 23/03/2021
Loại văn bản Dự thảo Lĩnh vực văn bản Phục vụ cộng đồng
Cơ quan ban hành / Người ký Ban Giám hiệu Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 31/3/2021