DỰ THẢO QUY CHẾ Tổ chức và hoạt động Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

Số ký hiệu Ngày ban hành 13/11/2020
Loại văn bản Dự thảo Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực