DỰ THẢO QUY CHẾ Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý Trường ĐHSP TDTT Hà Nội

Số ký hiệu Ngày ban hành 13/11/2020
Loại văn bản Dự thảo Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực