Dự thảo (lần 3) Quy chế đánh giá, phân loại lao động hàng tháng và đánh giá, phân loại viên chức, sỹ quan và người lao động hàng năm tại Trường ĐHSP Thể dục Thể thao Hà Nội

Số ký hiệu Dự thảo lần 3 Ngày ban hành 30/11/-0001
Loại văn bản Dự thảo Lĩnh vực văn bản Quản lý nhân sự
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực