Dự thảo: Kế hoạch V/v tổ chức thực hiện các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng giai đoạn 2020-2025

Số ký hiệu Dự thảo Ngày ban hành 30/11/-0001
Loại văn bản Dự thảo Lĩnh vực văn bản Phục vụ cộng đồng
Cơ quan ban hành / Người ký Ban Giám hiệu Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực