DỰ THẢO BÁO CÁO Tổng kết công tác năm học 2019-2020 và phương hướng công tác năm học 2020-2021 · SỐ HIỆU: Dự thảo

Số ký hiệu Ngày ban hành 23/10/2020
Loại văn bản Dự thảo Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực