DS cấp bằng Thạc sỹ ngành GDH 2023

Số ký hiệu Kèm QĐ 719/QĐ-ĐHSPTD Ngày ban hành 18/12/2023
Loại văn bản Ba Công Khai Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực