Danh sách cấp chứng chỉ hoàn thành môn học GDQP&AN khóa 294

Số ký hiệu Kèm 294/QĐ-ĐHSPTDTTH Ngày ban hành 30/09/2023
Loại văn bản Ba Công Khai Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực