DANH SÁCH CẤP BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT - ĐỢT 5 NĂM 2023

Số ký hiệu Kèm 1186/QĐ-ĐHSPTDTT Ngày ban hành 25/12/2023
Loại văn bản Ba Công Khai Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực