DANH SÁCH CẤP BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT - ĐỢT 2 NĂM 2023

Số ký hiệu Ngày ban hành 25/04/2023
Loại văn bản Ba Công Khai Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực