BC phân tích kết quả thăm dò mức độ hài lòng của đội ngũ giảng viên viên chức, sĩ quan, người lao động đối với môi trường làm việc năm học 2022-2023

Số ký hiệu 279/ĐHSPTDTTHN-TCCB& Ngày ban hành 11/05/2023
Loại văn bản Ba Công Khai Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực