báo cáo tổng kết chiến lược phát triển Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội giai đoạn 2015-2020 và mục tiêu phương hướng chung giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030

Số ký hiệu 79/BC-ĐHSPTDTTHN Ngày ban hành 24/02/2020
Loại văn bản Ba Công Khai Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực