Báo cáo kết quả thực hiện khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp năm 2023

Số ký hiệu 935/BC-ĐHSPTDTTHN Ngày ban hành 29/12/2023
Loại văn bản Ba Công Khai Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực