Báo cáo định kỳ theo thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017

Số ký hiệu Ngày ban hành 26/08/2019
Loại văn bản Ba Công Khai Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực