Báo cáo định kỳ (Năm học 2019-2020) theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017

Số ký hiệu Ngày ban hành 26/08/2020
Loại văn bản Ba Công Khai Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực 26/08/2020
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực