Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng quý II năm 2021

Số ký hiệu 343/ĐHSPTDTTHN-ĐBCL& Ngày ban hành 23/06/2021
Loại văn bản Ba Công Khai Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực