Bảng kê chi tiền cho người tham dự Hội thảo, tập huấn

Số ký hiệu Ngày ban hành 30/11/-0001
Loại văn bản Biểu mẫu Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực