Bản thảo Lịch sử Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội 60 năm xây dựng và phát triển

Số ký hiệu Dự thảo Ngày ban hành 02/11/2021
Loại văn bản Dự thảo Lĩnh vực văn bản Lịch sử
Cơ quan ban hành / Người ký Ban Giám hiệu Ngày có hiệu lực 02/11/2021
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực