Công đoàn trường

Rút kinh nghiệm tổ chức đại hội công đoàn điểm nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chiều ngày 16/2/2023, Công đoàn Trường ĐHSP TDTT Hà Nội tổ chức họp rút kinh nghiệm từ đại hội công đoàn điểm nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự buổi họp có BTV công đoàn Trường cùng BCH các công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Trường.

Theo đánh giá từ Ban Thường vụ Công đoàn Trường, Công đoàn bộ phận Giảng viên 2 được lựa chọn tổ chức đại hội điểm đã tích cực, chủ động, chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được quan tâm chỉ đạo. Văn kiện trình đại hội cơ bản hợp lý, khoa học, có chất lượng. Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội được chuẩn bị công phu; đã chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 sát tình hình thực tế của công đoàn bộ phận. Công tác chuẩn bị nhân sự chu đáo, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Công tác điều hành của Đoàn chủ tịch hợp lý, linh hoạt; công tác bầu cử tại đại hội thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy chế. Việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào nội dung dự thảo các văn kiện được thực hiện đúng yêu cầu. Cơ sở vật chất phục vụ đại hội được chuẩn bị chu đáo.

Từ việc tổ chức rút kinh nghiệm qua thành công của đại hội điểm góp phần quan trọng vào việc chỉ đạo, tổ chức đại hội. Với kinh nghiệm rút ra, 05 công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Trường còn lại đang gấp rút chủ động, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các bước theo đúng quy định Điều lệ Công đoàn cho đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra thành công tốt đẹp.

BAN BIÊN TẬP