Công đoàn trường

Phụ nữ Nhà trường: Phát huy phẩm chất “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”

Phát huy những giá trị đạo đức truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, Ban nữ công Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động cho nữ viên chức, người lao động phấn đấu rèn luyện theo 4 phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam: “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” hình thành nên đạo đức người phụ nữ mới và hiện đại.

Để triển khai sâu rộng cuộc vận động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam tới chị em phụ nữ; xây dựng và nhân rộng các mô hình trong rèn luyện phẩm chất đạo đức “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, trong những năm qua, Ban nữ công trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội đã cụ thể hóa nội dung rèn luyện tới từng nhóm đối tượng từ cán bộ ban nữ công đến nữ viên chức, lao động, nữ sinh viên… Bên cạnh làm tốt công tác truyền các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của phụ nữ một cách kịp thời, động viên nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua và các cuộc vận động của ngành. Phối hợp với Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ của trường thực hiện tốt Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, phát huy vai trò của người phụ nữ thời kỳ đổi mới… Đặc biệt nhằm bồi dưỡng, xây dựng các mô hình, các điển hình tiên tiến, từng bước đưa phong trào đi vào chiều sâu quá trình thực hiện được gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ công tác Ban nữ công như: phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, phong trào “lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “dạy tốt, học tốt”, “đổi mới sáng tạo”. .. chính vì vậy công tác phụ nữ đã Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội đạt được nhiều chuyển biến tích cực.

Nhằm tiếp tục có những đổi mới, ban nữ công đang tập trung vào một số nội dung như: Tiếp tục quán triệt Nghị quyết 11/NQ-TW ngày 22/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH”; tăng cường việc thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, chỉ tiêu của Đại hội Công đoàn Việt Nam và Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Tuyên truyền phổ biến sâu rộng ý nghĩa của phong trào thi đua" Giỏi việc trường - Đảm việc nhà", các bài học kinh nghiệm, các tấm gương điển hình của phong trào trong thời gian qua; đồng thời lồng ghép với phong trào" Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" với cuộc vận động" Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo". Tiếp tục phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ triển khai hiệu quả và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Tiểu Đề án 2" Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong các trường học", xây dựng hình ảnh người phụ nữ mới với các phẩm chất "Tự tin-Tự trọng-Trung hậu-Đảm đang" gắn với việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GD&ĐT.

Tiếp tục tuyên truyền các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với lao động nữ, trong đó tập trung vào Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em…  Thực hiện việc kiểm tra, giám sát chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trên cơ sở đó kịp thời giải quyết hoặc đề xuất, phản ánh những vướng mắc, kiến nghị của cán bộ, giảng viên đối với chính quyền, công đoàn.. Tìm hiểu lắng nghe, nắm vững tâm tư nguyện vọng, những ý kiến đề xuất hoặc kiến nghị của nữ cán bộ, giáo viên và lao động với công đoàn, chính quyền, tìm biện pháp giải quyết kịp thời. Tổ chức hướng dẫn vận động nữ đoàn viên và lao động học tập quán triệt hoặc tham gia các hoạt động mang tính đặc thù về giới theo đúng chức năng nhiệm vụ của Ban nữ công công đoàn cơ sở.  Động viên nữ cán bộ, giảng viên, người lao động tích cực học tập để không ngừng nâng cao trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Mỗi cán bộ, giảng viên, người lao động luôn có ý thức học hỏi chủ động tiếp cận thông tin mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn giảng dạy và công tác. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, giáo dục nâng cao nhận thức về giới, phấn đấu đạt chuẩn mực người phụ nữ ngành giáo dục. Thực hiện nghiêm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, cơ sở giáo dục, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng tiến bộ và hạnh phúc. Động viên cán bộ, giảng viên, người lao động tham gia tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành, của công đoàn Giáo dục Việt Nam, của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của ngành giáo dục, của nhà trường. Tập trung chỉ đạo phong trào thi đua “ Hai tốt”, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo đặc biệt là phong trào “ Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”. Cùng với công đoàn, chính quyền tổ chức các hoạt động mang màu sắc chuyên môn nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của chị em trong công tác chuyên môn, đoàn thể, phát huy tính sáng tạo, chủ động trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Tổ chức việc thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương -Tình thương -Trách nhiệm”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa”, đồng thời tuyên truyền và giới thiệu những gương điển hình trong đơn vị. Tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, tham quan du lịch, trao đổi kinh nghiệm hoạt động nữ công, hoạt động nhân đạo từ thiện, uống nước nhớ nguồn, ủng hộ nữ cán bộ giáo viên miền núi vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn…
Phát hiện, giới thiệu nữ nhà giáo và người lao động ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp, tham gia cấp ủy, bộ máy lãnh đạo chính quyền, đoàn thể. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban nữ công các cấp đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng để làm tốt công tác tham mưu về công tác vận động nữ và triển khai phong trào thi đua "Giỏi việc trường- Đảm việc nhà"; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nữ công trong giai đoạn mới.

Nhân kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910-8/3/2022) và 1.982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, xin được chúc mừng chị em phụ nữ Trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội. Chúc chị em phát huy thật tốt tinh thần cũng như truyền thống của phụ nữ Việt Nam: "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang", chủ động hoàn thành tốt công việc nhà trường, gia đình để xứng danh "giỏi việc nước - đảm việc nhà".