Tin tức sự kiện

Nhà trường tuyển chọn 02 cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2025

Sáng 22/5/2024, Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2025.

Năm 2025, Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội được Bộ Giáo dục và Đạo phê duyệt giao 02 đề tài khoa học và công nghệ. Nhà trường đã thành lập 02 Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2025. Sau khi đánh giá hồ sơ và trực tiếp lắng nghe thuyết minh từ các nhóm/cá nhân, Hội đồng thảo luận và thống nhất giao 02 đề tài cho 02 cá nhân thuộc Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. Đề tài “Đánh giá thực trạng triển khai chương trình môn Giáo dục thể chất ở các trường tiểu học khu vực phía Bắc” giao cho TS. Đỗ Mạnh Hưng – Trưởng khoa Đào tạo sau đại học; đề tài “Nghiên cứu đề xuất quản lý hoạt động thực hành, thực tập cho sinh viên khối các trường đào tạo cử nhân sư phạm giáo dục thể chất đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018” được giao cho PGS. TS. Phùng Xuân Dũng – Chủ tịch HĐT.

Thời gian quy định thực hiện 02 đề tài từ tháng 01/2025 đến tháng 12/2026.
BAN BIÊN TẬP