Lịch Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 30/01 đến ngày 05/02/2023

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Thứ 2 (30/01)

 

9h00:

TTGDQP&AN tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão 2023 - Chúc tết CB, GV, CNV

TP:

Ban Giám đốc, Toàn thể CB, SQ, GV, CNV TTGDQP

ĐĐ:

Phòng Giao Ban TTGDQP&AN

 

 

9h30:

Gặp mặt đầu xuân Quý Mão 2023 – Họp giao ban khối hành chính

TP:

CTHĐ trường, BGH, trưởng phó các đơn vị khối hành chinh, PGĐ TTGDQP&AN

ĐĐ:

Phòng họp A

 

- Phòng HCTH chuần bị phòng họp, nước uống

 

 

14h00:

Các phòng họp triển khai công tác đầu năm

TP:

Toàn thể CB, NV của đơn vị

ĐĐ:

Phòng làm việc các đơn vị

 

 

Thứ 3 (31/01)

 

 

 

Thứ 4 (01/02)

 

7h00:

Tiếp nhận sinh viên khóa 290 đợt 1TTGDQP&AN

TP:

Toàn thể CB, SQ, GV, CNV TTGDQP

ĐĐ

KTX C7

 

 

13h30:

Phổ biến nội quy môn học GDQP&AN

TP:

P. Đào tạo, P. HC, TC, KT ;  BQLSV và SV K290 đợt 1

ĐĐ:

Nhà thi đấu đa năng

P.QLĐT&CTSV giúp địa điểm

P.QTTB giúp loa máy

 

 

Thứ 5 (02/02)

 

9h00:

Họp triển khai xây dựng tiêu chuẩn định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp và máy móc thiết bị chuyên dùng.

TP:

Ô. Quyết, Ô. Nguyên, Ô. Bình, Ô. Hoàng, Ô. Cừ (QTTB), Ô. Trung, Ô. Quý (KHTC), Ô. Toàn (P. QLĐT&CTSV)

ĐĐ:

Phòng họp A

10h00:

Họp nhóm 5, rà soát và chỉnh sửa các tiêu chí về CSVC phục vụ đánh giá chương trình đào tạo.

TP:

Theo Quyết định (nhóm 5)

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

Thứ 6 (03/02)

 

 

 

Thứ 7 (04/02)

 

7h00:

Tiếp nhận sinh viên khóa 290 đợt 2 TTGDQP&AN

TP:

Toàn thể CB, SQ, GV, CNV TTGDQP

ĐĐ:

KTX C7

 

 

13h30:

Phổ biến nội quy môn học GDQP&AN

TP:

P. Đào tạo, P. HC, TC, KT; BQLSV và SV K290 đợt 2

ĐĐ:

Nhà thi đấu đa năng

P. QLĐT&CTSV giúp địa điểm

P. QTTB giúp loa máy

 

 

CN (05/02)

 

Nhắc việc:

 

 

1. Từ ngày 30/01/2023 khối hành chính bắt đầu làm việc bình thường 
2. Công đoàn, ĐTN, P. QTTB phối hợp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức tết trồng cây năm 2023; công tác tổng VSMT, cảnh quan nhà trường sau dịp nghỉ tết Nguyên đán 2023.
3. Ban tết tổng hợp báo cáo tình hình Chung của nhà trường liên quan đến dịp nghỉ tết nguyên đán 2023.(Trưởng các đơn vị tổng hợp tình hình chung  của VC, SQ, NLĐ và SV gửi báo cáo về phòng HCTH để tổng hợp báo cáo trước ngày 3/2/2023)
4. Các đơn vị phối hợp rà soát các nội dung chuẩn bị đảm bảo cho công tác giảng dạy, học tập sau nghỉ tết nguyên đán 2023
5. Từ 01 - 08/02/2023 đồng chí .Nguyễn Thành Chung và Nguyễn Thị Hoài Mỹ đi học lớp LLCCCT

Trực lãnhđạo:

4-5/02/2023: Ô. Nguyễn Mạnh Toàn TP. QLĐT&CTSV

 

BAN GIÁM HIỆU