Lịch Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 29/8 đến ngày 04/9/2022

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Thứ 2 (29/08)

 

8h30:

Họp triển khai công tác tuyển sinh ĐHCQ năm 2022.

TP:

CTHĐT; BGH; lãnh đạo P. QLĐT & CTSV; ĐBCL&TT; Khoa GDQP&AN; QLKH, HTQT & TV, KHTC

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

9h30:

Họp thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu năm 2022”

TP:

Ô. P. Dũng (CTHĐT), Ô. Quyết, Ô. Nguyên (BGH), Ô. Liêm (ĐBCL&TTr), Ô. Tiến (TTGDQPAN), Ô. Chung (TCCB&TT), Ô. Thủy (BTĐTN)

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

9h45:

Họp chốt phương án sửa chữa cơ sở vật chất đến cuối năm 2022

TP:

Ô. P. Dũng (CTHĐT), Ô. Quyết, Ô. Nguyên (BGH), Ô. Trung, Ô. Quý (KHTC), Ô. Bình, Ô. Hoàng (QTTB)

ĐĐ:

Phòng họp A

(P. QTTB chuẩn bị nội dung)

 

 

10h30:

Họp phân công nhiệm vụ đón tiếp, thu nộp hồ sơ, minh chứng phục vụ  khảo sát của Tổ công tác thanh tra Bộ.

TP:

BGH, Lãnh đạo các đơn vị: TCCB&TT, QLĐT&CTSV, ĐTSĐH, QLKH-HTQT&TV, QTTB, KHTC, ĐBCL&TT, P. GĐ TTGDQP & AN, HCTH.

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

14h00:

Các tổ Công đoàn khối Hành chính họp xét thi đua Công đoàn năm học 2021-2022.

TP:

Các tổ Công Đoàn

ĐĐ:

Tại đơn vị

 

 

15h00:

Họp thống nhất phương án in, xuất bản giáo trình

TP:

Ô. Trung (KHTC), Ô. Toàn (QLĐT&CTSV), Ô. Đức, Bà Hà (QLKH-HTQT&TV)

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

15h30:

Các đơn vị triển khai nội dung học tập chính trị theo kế hoạch năm học 2022-2023 và quán triệt thực hiện các quy định trong dịp nghỉ lễ 2/9

TP:

Viên chức, SQ, NLĐ các đơn vị

ĐĐ:

- Tại đơn vị

- Các đơn vị gửi Biên bản cuộc họp, kế hoạch công tác năm học và bản phân công nhiệm vụ năm học 2022-2023về P. TCCB&TT ngay sau buổi hợp để tổng hợp báo cáo

 

 

16h00:

Họp BCH mở rộng CĐ bộ phận Giảng viên 2 để bình xét thi đua công đoàn năm học 2021- 2022

TP:

BCHCĐ bộ phận GV2, tổ trưởng, tổ phó công đoàn

ĐĐ:

Phòng họp B

 

 

16h15:

Họp xét kỷ luật sinh viên vi phạm nội quy

TP:

Ô.Toàn, Ô.P Tuấn, Ô.Huynh, Ô.Hồng, B.Hoa

ĐĐ:

Phòng họp B

(GVCN phụ trách các khoá chuẩn bị hồ sơ họp xét)

 

 

Thứ 3 (30/08)

 

8h30:

Hội nghị Cán bộ chủ chốt ĐUK nghhiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của BCH TƯ Đảng kháo. XIII

TP:

Ô. Quyết, Ô. P Dũng, Ô. Nguyên

ĐĐ:

Hội trường T45, ĐH Thuỷ lợi

 

P. HCTH bố trí xe

 

 

10h00:

Xét kết quả đào tạo môn học GDQP&AN đợt 4 khóa 284

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng Giao ban TTGDQP

 

 

14h00:

Đón tiếp và làm việc với tổ công tác Thanh tra Bộ (02 ngày)

TP:

BGH, CTHĐT, Lãnh đạo các đơn vị: TCCB&TT, QLĐT&CTSV, ĐTSĐH, QLKH-HTQT&TV, QTTB, KHTC, ĐBCL&TT, P. GĐ TTGDQP & ANvà chuyên viên các phòng liên quan đến nội dung hồ sơ, minh chứng phục vụ khảo sát.

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

14h15:

Họp hội đồng trường xét kỷ luật sinh viên vi phạm nội quy

TP:

Ô. Nguyên(BGH), Ô. Toàn (QLĐT&CTSV), Ô. Liêm (ĐBCL&TTr), Ô, Thủy ( BTĐTN), Ô. P Tuấn, Ô. Huynh, Ô. Hồng, B. Hoa (BCNSV)

ĐĐ:

P.Họp B. Phòng QLĐT&CTSV giúp địa điểm

(Ô.P.Tuấn chuẩn bị nội dung)

 

 

16h00:

Giao lưu bóng đá sinh viên khóa 285 TTGDQP&AN

TP:

 SV K285 TTGDQP

ĐĐ:

Sân bóng đá

P. QLĐT&CTSV và bộ môn bóng đá giúp địa điểm

 

 

20h00:

Tập trung sinh viên toàn trường quán triệt, triển khai KH nghỉ lễ 2/9.

TP:

Ô. Nguyên PHT, Lãnh đạo P. QLĐT & CTSV, BCN SV

Đ Đ:

Nhà thi đấu đa năng

 

-BCN SV thông báo, tập trung điểm danh SV

-P. QTTB chuẩn bị âm thanh

-P. KHTC phối hợp với BCNSV thông báo các khoản nợ của SV phải hoàn thành sau dịp lễ

 

 

Thứ 4 (31/08)

 

6h00:

Họp rút kinh nghiệm  với cán bộ kiêm chức khóa 285 đợt 1

TP:

BGĐ, Trưởng các phòng khoa, trưởng ban QLSV và sinh viên kiêm chức

Mời dự: Đại diện nhà ăn 1+2

ĐĐ:

Phòng Giao ban TT

 

 

7h00:

Hội nghị chuyên đề TCVN “Thiết bị sân tập thể thao”

TP:

Ô. Nguyên (PHT)

ĐĐ:

Phòng hội thảo tầng 3 nhà thư viện – trường ĐH TDTT Bắc Ninh

 

Phòng HCTH chuẩn bị xe

 

 

8h00:

Làm việc với tổ công tác Thanh tra Bộ (02 ngày)

TP:

BGH, CTHĐT, Lãnh đạo các đơn vị: TCCB&TT, QLĐT&CTSV, ĐTSĐH, QLKH-HTQT&TV, QTTB, KHTC, ĐBCL&TT, P. GĐ TTGDQP & ANvà chuyên viên các phòng liên quan đến nội dung hồ sơ, minh chứng phục vụ khảo sát.

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

8h30

Họp lựa chọn sinh viên tham dự Hội nghị khoa học sinh viên Toàn quốc khối các cơ sở đào tạo về lĩnh vực TDTT lần thứ XIII, năm 2022

TP:

BGH, lãnh đạo các phòng QLKH-HTQT&TV, QLĐT&CTSV, lãnh đạo các Khoa

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

9h00

Họp xét đánh giá điểm rèn luyện sinh viên ĐHCQ kỳ II năm học 2021 - 2022

TP

Theo QĐ

ĐĐ

Phòng họp B

 

 

19h30:

Giao lưu văn nghệ  khóa 285 đợt 1

TP:

Sinh viên khóa 285 đợt 1

ĐĐ:

Nhà Thi đấu đa năng

P. QLĐT&CTSV giúp địa điểm

P. QT-TB giúp loa máy

 

 

Thứ 5 (01/09)

Nghỉ lễ 2/9

 

Trực lãnh đạo: Ô Trịnh Duy Bình TP. QTTB

 

 

6h00:

Bàn giao sinh viên khóa 285 đợt 1 về trường Cao đẳng FPT

TP:

 Toàn thể CB, SQ TTGDQPAN

ĐĐ:

 Sân KTX C7

 

 

Thứ 6 (02/09)

Nghỉ lễ 2/9

 

Trực lãnh đạo: Ô Trịnh Duy Bình TP. QTTB

 

 

Thứ 7 (03/09)

Trực lãnh đạo: Ô Hướng Xuân Nguyên PHT

 

 

CN (04/09)

 Trực lãnh đạo: Ô Hướng Xuân Nguyên PHT

 

 

Thứ 2 (05/09)

 

7h00:

Tiếp nhận khoá 285 đợt 2 TT GDQP&AN

TP:

Toàn thể CB, SQ TT GDQP&AN

ĐĐ:

Sân KTX C&

Nhắcviệc:

 

 

1. Để đảm bảo công tác ANTT trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Đề nghị Đ/c Nguyên chỉ đạo P. QTTB, QLĐT & CTSV xây dựng KH nghỉ lễ chi tiết về lịch trực (Y tế, điện nước, bảo vệ), số SV trường và các đơn vị thuê CSVC đăng ký ở lại (lập danh sách cụ thể), thông báo trong dịp nghỉ lễ không cho người dân, trẻ con vào trường, khoá các cổng phụ, kiểm tra đèn chiếu sáng các khu vực trường, yêu cầu các đơn vị tắt nguồn điện tại các phòng làm việc để đảm bảo tốt công tác phòng cháy, ANTT.

2. Đề nghị VC, SQ, NLĐ thực hiện tốt các quy định của địa phương, đảm bảo chấp hành tốt an toàn giao thông trong dịp nghĩ Lễ mùng 2/9.

 

Ban Giám hiệu