Lịch Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 29/3 đến ngày 04/4/2021

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Thứ 2(29/03)

 

9h30:

Họp thông qua đề án tuyển sinh năm 2021

TP:

BGH, CTHĐT, lãnh đạo P. QLĐT&CTSV, TCCB&TT, ĐBCL&TT, Khoa ĐTSĐH và trưởng các phòng , khoa Trung tâm, Ô. Lê Thanh

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

14h00:

Nộp hồ sơ Công đoàn

TP:

Ô. Liêm, Ô. Đức, Bà Ngoãn

ĐĐ:

Công đoàn giáo dục Việt Nam

 

P. HCTH giúp xe 4 chỗ

 

 

14h30:

Làm việc với đồng chí giảng viên gia hạn học tập tại Trung Quốc

TP:

Lãnh đạo P. TCCB&TT, KHTC, Ô. Hải, Ô. Linh, Ô. Minh (BMYS)

ĐĐ

Phòng họp B

 

 

Thứ 3 (30/03):

 

8h00:

Ô. Quyết họp giao ban tại Bộ GD&ĐT

 

(Phòng HCTH bố trí xe xuất phát tại trường 6h30)

 

 

8h00:

Hội đồng nghiệm thu Đề cương chi tiết học  phần Đường lối quân sự & An ninh của Đảng cộng sản Việt nam

TP:

 Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp TTGDQP

Đ/c Thiên TBM ĐLQS chuẩn bị nội dung báo cáo

 

 

9h30:

Hội đồng nghiệm thu Đề cương chi tiết học  phần Công tác Quốc phòng & An ninh

TP:

 Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp TTGDQP

Đ/c Hạc  TBM CTQP&AN chuẩn bị nội dung báo cáo

 

 

14h00:

Kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh, phòng dịch; an toàn về điện và phòng chống cháy nổ đối với các đơn vị thuê CSVC, dịch vụ trong trường

TP:

Ô. Nguyên, Ô. Bình, Ô. Nhân, Ô. Huân, Ô. Thái (QTTB) Ô. Đông (Y tế) và các đơn vị thuê CSVC, làm dịch vụ trong trường

ĐĐ:

Phòng QTTB và thực địa

 

 

15h30:

Ô. Nguyên làm việc với lãnh đạo P QLKH, HTQT&TV về công tác chuẩn bị Hội thảo KHQT dịp kỷ niệm 60 năm

ĐĐ

Phòng Ô. Nguyên

 

 

Thứ 4 (31/03):

 

8h30:

Dự Hội nghị phổ biến pháp luật về Bầu cử Quốc Hội và HĐNN các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

TP:

Ô. Quyết, Ô. P Dũng, Ô. Nguyên, Ô. Tuấn (PHT), Ô Toàn, Ô P Tuấn, Ô Tư (TCCB).

ĐĐ:

Hội trường ĐH Hà Nội (P. HCTH Bố trí xe)

 

 

9h00:

BGH làm việc với các bên thuê CSVC về công tác ANTT và công tác Sửa chữa chuẩn bị 60 năm thành lập trường.

TP:

Ô. Nguyên, Ô. Bình, Ô. Nhân, Ô. Hoàng (QTTB), Ô. Tuấn, Ô. Trung, (KHTC) và các đơn vị Công ty CP. Subaru, Trường THPT Trần Đại Nghĩa, nhà ăn 1, nhà ăn 2.

ĐĐ:

Phòng họp B

 

 

10h00:

Làm việc với đại diện các hộ gia đình khu C1 và đơn vị thi công.

TP:

Ô. Quyết, Ô P Dũng, Ô. Nguyên, Ô. Bình, Ô. Nhân, Ô. Hoàng (QTTB), Ô. Tuấn, Ô. Trung, (KHTC), đại diện các hộ gia đình khu C1 và đơn vị thi công.

ĐĐ:

Phòng họp A (Ô Bình (TP QTTB báo khu gđ và đơn vị thi công)

Thứ 5 (01/04):

 

8h00:

Làm việc với ban thi đua khen thưởng trung ương

TP:

Ô. Nguyên, Ô. Tư

ĐĐ:

Ban thi đua khen thưởng trung ương

P. HCTH giúp xe 4 chỗ

 

 

8h00:

Hội đồng nghiệm thu Đề cương chi tiết học  phần Quân sự chung

TP:

 Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp TTGDQP

Đ/c Duẩn TBM QSC chuẩn bị nội dung báo cáo

 

 

9h30:

Hội đồng nghiệm thu Đề cương chi tiết học  phần Chiến thuật và Kỹ thuật BB

TP:

 Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp TTGDQP

Đ/c Quyết TBM KTCTĐ và Đ/c Duẩn TBM Chiến thuật chuẩn bị nội dung báo cáo

 

 

9h30:

Họp xét điểm rèn luyện HK1 năm học 2020-2021

TP:

Lãnh đạo P. QLĐT&CTSV, BCNSV, Đoàn TN

ĐĐ:

Phòng họp B

 

 

14h00:

Tổ chức chấm điểm chuẩn đầu ra ngoại ngữ tiếng Anh cho SV LTĐH

TP:

Theo Quyết định

ĐĐ:

Phòng họp B

 

 

15h00:

Họp xét công nhận hoàn thành chương trình môn học GDQP&AN cho sinh viên khóa 268 TTGDQP

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

 Phòng giao ban TTGDQP&AN

 

 

19h30:

Giao lưu văn nghệ cuối khóa 268

TP:

Toàn thể SQ và SV K268

ĐĐ:

Sân giảng đường trung tâm

 

P. QTTB giúp loa máy

 

 

Thứ 6 (02/04):

 

7h30:

Tổng kết  Khối đại học khóa 268 TTGDQP &AN

TP:

Toàn thể CB, SQ TTGDQP&AN

ĐĐ:

 KTX C7

 

 

8h00:

Mở thầu, gói thầu mua sắm dụng cụ học tập năm 2021

TP:

BGH, CTHĐT, Ô. Toàn, Ô. Bình, Ô. Nhân, Ô. Hoàng, Bà Hương (QTTB), Ô. Tuấn, Ô. Trung, Ô. Quý (KHTC).

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

14h00:

Họp giao ban tháng 4

TP:

Theo quy định

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

Thứ 7 (03/04):

 

7h00:

Làm việc với TTGDTX tỉnh phú thọ

TP:

CTHĐT, BGH, P QLĐT&CTSV

 

(P HCTH bố trí xe)

 

 

CN (04/04):

 

 

 

Nhắc việc:

  1. Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp đề nghị BCĐ phòng chống dịch bệnh nhà trường triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
  2. Lớp bồi dưỡng ngoại ngữ cho VC, NLĐ học tại P102 khu nhà TNTC vào 14h00 T3, T5 hàng tuần, lớp tin học 14h00 T6 hàng tuần.
  3. Khoa BC-BĐ-BR, Bộ môn ĐK, Võ, Khoa Y học TDTT, Trung tâm Ngoại ngữ tin học chưa nộp đề cương chi tiết sau khi có góp ý chỉnh sửa của Hội đồng đề nghị nộp về phòng QLĐT&CTSV trước ngày 1/4/2021

Trực lãnh đạo 

T7-CN (03-04/04/2020): Ô. Trần Ngọc Minh, Ô. Đào Xuân Anh K. BĐ-BC-BR

 

BAN GIÁM HIỆU