Lịch Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 27/3 đến ngày 02/4/2023

THỜI GIAN

NỘi DUNG CÔNG TÁC

Thứ 2 (27/03)

 

7h30:

Khai mạc Ngày hội sinh viên khoẻ Thủ đô năm 2023

TP:

Khách mời TW Đoàn, lãnh đạo thành phố Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội, lãnh đạo các trường ĐH, HV, CĐ khu vực Hà Nội, Đảng uỷ- Hội trường- Ban giám hiệu trường ĐHSP TDTT Hà Nội, BTV Công đoàn trường, trưởng, phó các đơn vị, BCH Đoàn trường, thành viên BTC, toàn thể sinh viên trường.

Đ Đ:

Sân khấu nhà tập đa năng

 

- VP đoàn TN chuẩn bị nước uống đại biểu, VĐV

- P. QTTB giúp công tác ANTT, máy phát điện nhà đa năng, âm thanh sân bóng đá, hướng dẫn các khu vực để xe theo sơ đồ

- Trạm Y tế giúp công tác y tế tại các sân thi đấu theo kế hoạch

- P. QLĐT&CTSV giúp thông báo 100% sinh viên tham dự theo lịch, bố trí giờ học bù

- BCN SV tập trung, điểm danh sinh viên tham gia chương trình (mặc đồng phục thể thao của khoá)

- Các tiểu ban và thành viên BTC thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch

 

 

9h00:

Họp ban dự án đầu tư xây dựng nhà tập đa năng

TP:

Theo QĐ

Đ Đ:

Phòng họp A

 

 

9h30:

Họp ban xây dựng tiêu chuẩn định mức CSVC

TP:

Theo QĐ

Đ Đ:

Phòng họp A

 

 

14h30:

Các đơn vị Phòng, khoa, ban, trung tâm họp chuyên môn

TP:

Toàn thể VC, NLĐ đơn vị

Đ Đ:

Tại các đơn vị

 

 

15h00:

Đón Ô. Nguyên tại sân bay Nội Bài

 

P.HCTH bố trí xe

 

 

16h00:

Họp tiểu ban Chuyên môn và thư ký Giải bóng bàn CB, GV, SV các trường ĐH, HV, CĐ Hà Nội năm 2023

TP:

Ô. Nguyên, Tô Thành, Bà Ngoãn, Ô. Hưng CL - BB- QV (đ/c  Trần Văn Cường Trưởng TB trọng tài; đ/c Dược TTB thư ký; đ/c Hưng TTB CSVC- AN- y tế; chủ động phân công công việc, Lập danh sách các thành viên khác trình BTC duyệt)

ĐĐ:

 Văn phòng Khoa CL- BB- QV

 

(Tiểu ban Thư ký tổng hợp các đội đăng ký, dự kiến nội dung và hình thức thi đấu; chuẩn bị tài liệu liên quan).

 

 

Thứ 3 (28/03)

 

8h00:

Họp hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023

TP:

Theo QĐ

Mời dự: Ô. Quyết

ĐĐ:

Phòng họp B

 

 

9h00:

Họp Ban quản lý các dịch vụ

TP:

BGH, CTHĐT, BTV CĐ, Ô.Nhân (PBT ĐTN), Ô. Bình (QTTB); Ô.Trung (KHTC).

ĐĐ:

Phòng họp B

 

 

 14h00:

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 làm việc

Họp ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức 2023

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp B

 

 

14h30:

Họp quản lý và thống nhất các dịch vụ

TP:

Ô. Liêm CTCĐ, BTV CĐ, và các Công đoàn viên, các Khoa, đơn vị làm dịch vụ; Mời dự Ô. Bình (QTTB).

ĐĐ:

Phòng họp B

 

(Công đoàn phối hợp QTTB chuẩn bị nội dung)

 

 

14h30:

Họp Bốc thăm Giải bóng bàn CB, GV, SV các trường ĐH, HV, CĐ Hà Nội năm 2023

TP:

Ô.Nguyên BTC, Bà Ngoãn, Ô. Hưng, Ô. Dược, Bà Hà, Bà Ngân Ô.Tô Thành, Ô. Cường (TK GDQP&AN).

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

15h30:

Họp BTC và Thành viên các tiểu ban Giải bóng bàn CB, GV, SV các trường ĐH, HV, CĐ Hà Nội năm 2023

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp A

 

Các tiểu ban báo cáo cụ thể nội dung công việc đã triển khai và công tác chuẩn bị cho Lễ khai và bế mạc Giải. chủ động phân công công việc, Lập danh sách các thành viên khác trình BTC duyệt.

 

 

 15h30:

Họp xét kỷ luật cho sv đại học CQ khóa 52, 53 và 54

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp B

 

(Bà Châu chuẩn bị Hồ sơ xét điểm rèn luyện)

 

 

Thứ 4 (29/03)

 

8h00:

Họp xét học bổng cho sv đại học CQ khóa 52,53 và 54

TP:

Theo QĐ

ĐĐ

Phòng họp B

 

(Bà Hoa chuẩn bị Hồ sơ xét điểm rèn luyện)

 

 

 8h30:

Họp xây dựng Tiêu chuẩn định mức

TP:

BGH, Ô. Bình, Ô. Hoàng, Ô. Cừ, Ô. Trung, Ô. Quý, các đồng chí được phân công theo kế hoạch báo cáo cụ thể nội dung đã triển khai, đề xuất giải quyết vướng mắc, hướng giải quyết tiếp theo

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

9h00:

Dự Hội thảo trực tuyến tổng kết hoat đôgj nâng cao năng lực, phát triển hệ thống ĐBCL GD ĐH

TP:

Ô. Nguyên, Ô. Liêm, Bà Hiền (ĐBCL&TTr)

ĐĐ

Phòng họp A

 

 

10h00:

Họp thông qua quy chế tuyển sinh đại học năm 2023

TP:

CTHĐT, BGH, trưởng (phó phụ trách), phó phòng QLĐT&CTSV, ĐBCL&TT, KHTC; trưởng các khoa, trung tâm

ĐĐ:

Phòng họp A

 

(Bà Phương chuẩn bị Hồ sơ)

 

 

10h00:

Họp Ban biên tập Tạp chí GDTC&TTTH

TP:

Ban biên tập; mời dự: đ/c Toàn TBT, đ/c Đức, đ/c Tư

ĐĐ:

Phòng họp A

 

(đ/c Phương ban trị sự phối hợp chuẩn bị tài liên liên quan bài số 1/2023); Ban thư ký chuẩn bị tài liệu quy chế về chức năng, nhiệm vụ của các Ban.

 

 

14h00:

Họp rút kinh nghiệm tổ chức các hoạt động tháng 3 và ĐH CĐ trường lần thứ XII

TP:

BTV CĐ trường, BTV ĐTN, lãnh đạo TT BD&TCSK

Mời dự:

CTHĐT, BGH

Đ Đ:

Phòng họp A

 

 

15h00:

Họp Kiểm kê thanh lý tài sản

TP:

BGH, Ô. Bình, Ô. Hoàng, Ô. Cừ, Ô. Trung, Ô. Quý, các đồng chí chuyên viên được phân công báo cáo cụ thể nội dung đã triển khai

ĐĐ

Phòng họp B

 

 

Thứ 5 (30/03)

 

8h00:

Họp Hội đồng trường

TP:

Toàn thể thành viên HĐT

Đ Đ:

Phòng họp A

 

 

8h00:

Nhà tài trợ: CT Kamito vào lắp đặt thiết bị cho Giải bóng bàn CB, GV, SV các trường ĐH, HV, CĐ Hà Nội năm 2023.

ĐĐ:

Nhà tập đa năng (Địa điểm thi đấu)

 

 

10h00:

Làm việc với CTy SUBARU ( bàn giao KTX để sửa chữa)

TP:

Ô. Nguyên, Ô. Bình, Ô. Hoàng, Ô. Cừ (QTTB), Ô. Trung, Ô. Quý (KHTC) QTTB mời Lãnh đạo CTy SUBARU dự và phối hợp nội dung làm việc.

ĐĐ:

 KTX C1 và Phòng họp B

 

đ/c Cừ (QTTB), đ/c Quý (KHTC) Hoàn thiện hồ sơ nhận bàn giao tài sản chi tiết KTX

 

 

15h30:

Họp CTSV- BCNSV

TP:

GVCN, CV phụ trách CTSV; Mời dự:  Ô. Nguyên, Ô. Toàn, TV ĐTN.

ĐĐ:

Phòng họp B

 

- GVCN tổng hợp danh sách cụ thể từng phòng ở/các C theo danh sách lớp/khóa; (GVCN báo Trưởng của 3 khóa 53, 54, 55 và thành viên các Đội: ANXK, VSMT, NV, Tác phong sư phạm năm học 2022- 2023 dự họp. BCNSV chuẩn bị Hồ sơ theo yêu cầu.

 

 

Thứ 6 (31/03)

 

15h30:

Kiểm tra công tác chuẩn bị Giải bóng bàn CB, GV, SV các trường ĐH, HV, CĐ Hà Nội năm 2023

TP:

 Ban tổ chức

ĐĐ:

Nhà tập đa năng (Địa điểm thi đấu)

 

Các tiểu ban báo cáo cụ thể nội dung công việc đã triển khai và công tác chuẩn bị cho Lễ khai và bế mạc Giải

 

 

Thứ 7 (25/03)

 

7h00-8h00:

Đoàn tiếp Đại biểu và làm thủ tục với các đoàn tham dự

8h00:

Khai mạc Giải bóng bàn CB, GV, SV các trường ĐH, HV, CĐ Hà Nội năm 2023.

TP:

Mời dự: CT HĐT, BGH, BTC và các CB, GV quan tâm;  Khoa CL- BB- QV và các SV đang học môn BB và SV các khóa.

ĐĐ:

Nhà tập đa năng (Địa điểm thi đấu)

 

P. QTTB giúp loa máy âm thanh và công tác ANTT; Các tiểu ban được phân công chuẩn bị xong trước 7h.

 

 

8h30:

 Thi đấu các nội dung theo lịch của BTC

 

 

CN (26/03)

 

8h00 -15h00:

Thi đấu các nội dung theo lịch của BTC và Lễ bế mạc

 

(Các tiểu ban được phân công Tổng vệ sinh sau khi kết thúc Giải theo yêu cầu BTC)

 

 

Nhắc việc:

1. Lịch giảng dạy và học tập sáng thứ 2 (27/3/2023) được nghỉ và chuyển học bù vào chiều thứ 4 (29/3/2023)

2. Ô. Toàn, Ô. Nguyên chỉ đạo các đoàn TTSP, các phòng ban chức năng tăng cường công tác kiểm tra giám sát đảm bảo tốt các hoạt động tuần cuối của đợt TTSP K52 và bố trí nơi ớ cho SV sau khi đi TTSP về.  

3. Đề nghị các trưởng đơn vị khẩn trương rà soát việc phối hợp với các phòng chức năng hoàn thành các yêu cầu mở mã ngành HLTT và xây dựng tiêu chuẩn định mức theo đúng yêu cầu chậm nhất ngày 28/3/2023 phải báo cáo HT.   

4. Đề nghị các đơn vị, bộ phận phụ trách rà soát, quản lý CSVC, trang thiết bị, đảm bảo chung cho các hoạt động nhà trường.

5. Đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai sinh hoạt nghiêm túc.

6. Ô. Chung, Bà Mỹ đi học lớp CCCT từ ngày 27/3-31/3

 

 

Trực lãnh đạo:

01, 02/4/ 2023: Ô. Lê học Liêm TP ĐBCL&TT

 Ô. Nguyễn Tiến Lợi TBM DDTT