Lịch Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 25/9 đến ngày 01/10/2023

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Thứ 2 (25/9):

 

-7h15:

Đón LHS Lào năm học 2023 - 2024

TP:

Ô. Tô Thành

ĐĐ:

Trường Hữu nghị T80 - Sơn Tây

 

-Phòng HCTH giúp xe 16 chỗ

   

-8h30:

Họp BGH

TP:

Các đồng chí trong BGH

ĐĐ:

Phòng Hiệu trưởng

   

-9h30:

Họp thường trực Hội đồng thi đua

TP:

CTHĐT, BGH, Ô. Liêm (CTCĐT), Ô. Thuỷ (BTĐTN), Ô. Chung; Ô Hưng (TCCB)

ĐĐ:

Phòng họp A

   

-14h00:

Triển khai quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý khoa Huấn luyện thể thao

TP:

- Tổ công tác;

- Ban chi ủy trực trực tiếp quản lý khoa HLTT; tập thể lãnh đạo khoa HLTT; tập thể lãnh đạo mở rộng khoa HLTT; toàn thể viên chức, người lao động khoa HLTT (theo Nghị quyết 96 ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của trường)

ĐĐ:

Phòng Họp B

   

-15h00:

Triển khai quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý khoa Bóng chuyền - Bóng rổ - Bóng ném

TP:

- Tổ công tác;

-  Ban chi ủy trực trực tiếp quản lý khoa BC-BĐ-BR; Tập thể lãnh đạo khoa BC-BĐ-BR; tập thể lãnh đạo mở rộng khoa BC-BĐ-BR; toàn thể viên chức, người lao động khoa BC-BĐ-BR

ĐĐ:

Phòng Họp B

   

-16h00:

Họp Ban GĐ TTGDQP&AN

TP:

Các đồng chí trong BGĐ

ĐĐ:

Phòng Hiệu trưởng

   

-16h00:

Họp BCNSV

TP:

GVCN các khóa, B.Châu ( P.QLĐT-KH-HTQT)

ĐĐ:

Phòng họp B

   

Thứ 3 (26/9):

 

-8h00:

Tập thể lãnh đạo trường làm việc cho chủ trương về chuyển đổi vị trí công tác

TP:

BTVĐU, CTHĐT, BGH, Lãnh đạo phòng: TCCB, QLĐT-KH&HTQT, K. ĐTSĐH, KHTC, QTTB, P.ĐBCL-TT&PC

ĐĐ:

Phòng họp A

   

-8h30:

Họp rút kinh nghiệm Lễ khai giảng, Hội thảo Khoa học, Tô chức giải bóng đá của ĐSQ Lào

TP:

 CTHĐT, BGH, lãnh đạo các đơn vị: P. KHTC, P. HCTH, P. QLĐT-KH&HTQT, TT HTĐT&BD, CTCĐT, BTV ĐTN, TCCB, QTTB, BQL LHS, BCNSV, Trạm y tế.

ĐĐ

 Phòng họp A

 

 -Các tiểu ban và các đồng chí được giao nhiệm vụ đầu mối báo cáo tại cuộc họp

   

-9h30:

Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho các học viên và sinh viên tốt nghiệp đợt 4 năm 2023

TP:

CTHĐT, BGH, trưởng các đơn vị và các giảng viên quan tâm

ĐĐ:

Hội trường A

   

-14h00:

Triển khai quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý Phòng Quản lý đào tạo - Khoa học và Hợp tác quốc tế

TP:

- Tổ công tác;

- Ban chi ủy trực trực tiếp quản lý Phòng QLĐT-KH&HTQT; tập thể lãnh đạo Phòng QLĐT-KH&HTQT; (theo Nghị quyết 96 ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của trường)

ĐĐ:

Phòng họp B

   

-14h30:

Triển khai quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý Phòng Quản lý đào tạo - Khoa học và Hợp tác quốc tế

TP:

- Tổ công tác.

- Ban chi ủy trực trực tiếp quản lý Khoa Đào tạo sau đại học; tập thể lãnh đạo Khoa Đào tạo sau đại học (theo Nghị quyết 96 ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của trường)

ĐĐ:

Phòng họp B

   

-15h00:

Triển khai quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý Phòng Quản lý đào tạo - Khoa học và Hợp tác quốc tế

TP:

- Tổ công tác;

- Nhân sự dự kiến bổ nhiệm

ĐĐ:

Phòng họp B

   

 -15h30:

 Kiểm tra công tác VSANTP, PCCC toàn trường

TP:

 Tổ kiểm tra: Ô. Nguyên , Ô. Toàn BGH;  Ô. Tuấn BCN SV, Ô. Đông Y tế, Ô. Bình, Ô. Nhân, Ô. Thái, Ô. Đại (QTTB), Ô. Liêm CTCĐT, Ô. Hưng TT trường, Ô. Lăng, Ô. Q. Anh (TTGDQP); Ô. Trung, Ô. Quý (KHTC), Ô. Chung TCCB.

ĐĐ:

 Toàn trường

 

Yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị Biên bản và hồ sơ, nội dung kiểm tra theo quy định ( các đơn vị phối hợp: QTTB, TCCB, Thanh tra trường, KHTC)

   

 -16h00:

Tham gia chương trình “Trung thu cho em” năm 2023

TP:

Ô. Thủy, và đội sinh viên tình nguyện Trường

ĐĐ:

Hội trường A, Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

-Phòng HCTH giúp xe ô tô 16 chỗ

 

 

Thứ 4 (27/9):

 

-6h30:

Đón LHS Lào năm học 2023 - 2024

TP:

Ô. Tô Thành

ĐĐ:

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 

-Phòng HCTH giúp xe ô tô 16 chỗ

   

- 7h00:

Tổ chức kiểm tra lấy số liệu tại các tỉnh Đông Bắc và Tây Bắc cho đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ của trường ĐHSP TDTT Hà Nội

TP:

Ô. Quyết, Ô. Toàn, Ô. Đức

ĐĐ:

Tỉnh Cao Bằng và một số tỉnh lân cận

   

-9h30:

 Họp lãnh đạo khối Hành chính

TP:

Ô. Nguyên (PHT) và Trưởng, phó các đơn vị khối HC

-ĐĐ:

 P. Họp A

 

Trưởng đơn vị chuẩn bị báo cáo trong triển khai nhiệm vụ đầu năm học

   

-14h00:

Họp đánh giá, xếp loại và bình xét thi đua công đoàn năm học 2022 - 2023 và triển khai Chương trình công tác năm học 2023 - 2024

TP:

BCH Công đoàn trường, BCH CĐBP, UBKT

ĐĐ:

Phòng họp A

Bà Nhu chuẩn bị hồ sơ báo cáo

   

-14h30:

 Họp đoàn đi công tác tại Côn Minh Trung Quốc

TP:

Mời dự: BGH.

Ô. Đức PTP QLĐTKH&HTQT và thành viên theo QĐ

ĐĐ:

 P. Họp A

   

-15h00:

Đội tuyển bóng đá nam SV Trường gặp U19 Công An Hà Nội.

TP:

Bộ môn bóng đá và  Đội tuyển bóng đá nam SV Trường

ĐĐ:

Sân bóng đá

   

-16h00:

Giao lưu bóng đá K298 TTGDQP&AN

TP:

SV 298 TTGDQP

ĐĐ:

Sân bóng đá

P. QLĐT- KH&HTQT và bộ môn bóng đá giúp địa điểm

   

-19h00:

Lễ hội Trăng Rằm cho con CB, GV, SQ, NLĐ

TP:

Mời dự ĐU-HĐT-BGH, CĐ, BCH ĐTN, Ban nữ công, các cháu thiếu nhi là con CB, GV, SQ, NLĐ đang công tác tại trường, đội tình nguyện.

ĐĐ:

Hội trường A

 

-P. HCTH giúp hội trường, đưa tin, ghi hình

-P. QTTB giúp âm thanh, ánh sáng

   

Thứ 5 (28/9):

 

-6h00:

Tham dự Hội nghị góp ý Dự thảo thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT ngày 22/9/2029

TP:

Theo Quyết định

ĐĐ:

Trường Đại học sư phạm 2, (Xuân Hòa-Phúc Yên-Vĩnh Phúc)

 

-P. HCTH giúp xe 4 chỗ

 

 

-8h30

 Làm việc với P. QTTB, KHTC

TP:

 BGH, Ô. Bình, Hoàng (QTTB), Ô. Trung, Quý (KHTC)

ĐĐ

Phòng họp A

 

 (Phòng QTTB, KHTC, Ô. Đức QLĐT-KH&HTQT chuẩn bị hồ sơ và nội dung liên quan báo cáo tại cuộc họp theo phân công của Ban dự án Nhà tập thể thao đa năng và dự án chuyển đổi số)

 

 

-10h00:

 Họp về QL KTX

TP:

BGH, Ô. Bình, Nhân, Hoàng (QTTB), Ô. Trung, Quý (KHTC); Ô. Hoàng, Tuấn TTHTĐT&BD; Ô. Chung TCCB.

ĐĐ

Phòng họp A;

 

 (TTHTĐT&BD và Phòng QTTB chuẩn bị hồ sơ và nội dung liên quan báo cáo tại cuộc họp)

   

-15h30:

Gặp mặt giao nhiệm vụ cho đoàn VĐV tham dự chung kết giải chạy báo HàNộimới mở rộng lần thứ 48

TP:

Mời dự: Ô.Phùng Dũng (CTHĐT), Ô.Toàn (P.HT), Ô.Liêm, Ô.P.Tuấn, Ô.Điệp, Ban huấn luyện và VĐV tham gia thi đấu giải Báo HàNộimới mở rộng lần thứ 48

ĐĐ:

VP Khoa Điền kinh - Thể dục

   

-19h30:

Giao lưu Văn nghệ K298 TTGDQP&AN

TP:

SV 298 TTGDQP

ĐĐ:

Nhà thi đấu đa năng

-P. QLĐT- KH&HTQT và bộ môn bóng đá giúp địa điểm

-P. QTTB giúp loa máy

   

Thứ 6 (29/9):

 

-7h30:

Bế giảng K298 TTGDQP&AN

TP:

Mời dự: BGH, Toàn thể CB, SQ, SV 298 TTGDQP

ĐĐ:

Nhà thi đấu đa năng

-P. QLĐT- KH&HTQT và bộ môn bóng đá giúp địa điểm

-P. QTTB giúp loa máy

   

-8h30

 Họp BCN SV năm học 2023 - 2024

TP:

 Mời dự BGH, Ô. Bình, Nhân (QTTB), Ô. Trung (KHTC); Ô. Hoàng, Tuấn TTHTĐT&BD; Ô. Chung TCCB. BCN SN

ĐĐ

Phòng họp A;

 

 Ô. Tuấn TBCNSV chuẩn bị hồ sơ và nội dung liên quan báo cáo tại cuộc họp)

   

  -10h30

 Họp Ban bảo đảm CSVC cho các khóa học tại TTGDQP&AN

TP:

 Theo QĐ (TTGDQP&AN báo cáo cụ thể cho BGH thành phần theo QĐ)

ĐĐ

 Phòng họp A;

 

 TTGDQP&AN chuẩn bị nội dung và báo trực tiếp thành phần, nội dung nhiệm vụ tham dự cuộc họp, chuẩn bị cho khóa học mới.

ĐĐ:

Phòng họp A

   

-13h00:

Dự hội nghị về việc thực hiện quy trình giới thiệu quy hoạch BCH Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031

TP:

Ô.Quyết (HT), Ô.P.Dũng (CTHĐT), Ô.Nguyên (PHT), Ô.Toàn ( PHT)

ĐĐ:

Hội trường A, Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cổ Việt- HN

 

-P. HCTH bố trí xe 4 chỗ

   

-15h00:

Đội tuyển bóng đá nam SV Trường gặp đội tuyển Trường Đại học Giao thông vận tải

TP:

Bộ môn bóng đá và  Đội tuyển bóng đá nam SV Trường

ĐĐ:

Sân bóng đá

   
   

-19h30:

Giao lưu Văn nghệ K298 TTGDQP&AN (Cơ sở Hưng Yên)

TP:

Theo QĐ, SV 298 TTGDQP (cơ sở Hưng Yên)

ĐĐ:

TTGDQP&AN Đại học Thủy lợi Hưng Yên

   

Thứ 7 (30/9):

 

-5h00:

Đoàn VĐV tham dự chung kết giải chạy Báo HàNộimới mở rộng lần thứ 48

TP:

Ô.P.Tuấn, Ô.Điệp, Ban huấn luyện và VĐV tham gia thi đấu giải Báo HàNộimới mở rộng lần thứ 48

ĐĐ:

Bờ Hồ Hoàn Kiếm - số 01 Lý Thái Tổ - Q.Hoàn Kiếm- TP. Hà Nội

-5h00:

Đội tuyển cầu lông tham gia thi đấu giải Báo Tuổi trẻ Thủ đô lần thứ X năm 2023; phần phần ban huấn luyện và đội tuyển

TP:

Đội tuyển cầu lông

ĐĐ:

Trung tâm Văn hóa - thể thao quận Long biên Hà nội

 

-P. HCTH giúp xe 38 chỗ (2 đội đi chung xe)

   

-7h00:

Bàn giao sinh viên khóa 298 tại TTGDQP&AN Đại học Thủy lợi Hưng Yên

TP:

Theo QĐ, SV 298 TTGDQP (cơ sở Hưng Yên)

ĐĐ:

TTGDQP&AN Đại học Thủy lợi Hưng Yên

   

-7h00:

Đón đoàn cán bộ TTGDQP&AN công tác tại Hưng Yên

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Đại học Thủy Lợi cơ sở Hưng Yên

-P. HCTH giúp xe 16 chỗ

   

CN (01/10):

 

-6h00:

Đội tuyển cầu lông tham gia thi đấu giải Báo Tuổi trẻ Thủ Đô lần thứ X năm 2023;

TP:

Ban huấn luyện và đội tuyển

ĐĐ:

Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Long Biên Hà nội

 

-P. HCTH giúp xe 16 chỗ

 

 

Nhắc việc:

1. Đề nghị các phòng chức năng và các khoa, trung tâm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác giảng dạy, học tập và quản lý sinh viên (P. QLĐT, KH & HTQT, BCNSV tổng hợp báo cáo HT cụ thể)

2. K55GDTC - K1QP học Tuần sinh hoạt công dân tại Hội trường A vào các tất cả các buổi chiều trong tuần.

3. Đề nghị các đơn vị nộp hồ sơ công tác quy hoạch, lấy phiếu tín nhiệm về P. TCCB chấm nhất trước 16h ngày 26/9/2023.

4. Đề nghị Đc Nguyên chỉ đạo các phòng chức năng tích cực phối hợp với các đơn vị và dự án của Bộ triển khai khẩn trương các hồ sơ thủ tục hoàn thiện dự án nhà tập đa năng, và dự án chuyển đổi số. Có vướng mắc báo cáo HT chỉ đạo triển khai.

5. Ô. Đặng Đình Dũng- PTP. HC-TH đi thực tế lấy số liệu NCS ngày 26, 28,29/9.

   

Trực lãnh đạo:

Ngày 30/9, 01/10/2023: Bà: Mai Thị Ngoãn- TK. CL- BB-QV

 

 

BAN GIÁM HIỆU