Lịch Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 25/10 đến ngày 31/10/2021

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Thứ 2(25/10):

 

8h30:

Họp triển khai biên tập cuốn Lịch Sử Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội 60 năm xây dựng và phát triển

 

Ô.Quyết; Ô. PX. Dũng. Ô. Nguyên; Ô. Tuấn HP, Ô.Tư; Ô. Tiến, Ô. Vốn (TTGDQP&AN); Ô Hưng (SĐH); Ô. Đức. Ô. Phạm Tuấn; Bà Nga. 

Mời dự: Ô. H Dũng; Ô. Hành 

ĐĐ

Phòng họp A

 

 

10h45:

Họp xét công nhận kết quả môn học GDQP&AN (Trường ĐH Đông Đô)

TP:

Theo quyết định

ĐĐ:

P. Giao ban TTGDQP&AN

 

 

14h30

Họp thống nhất triển khai công tác tổ chức Lễ khai giảng năm học mới và Công bố quyết định bổ nhiệm phó hiệu trưởng; hội nghị viên chức năm học 2021-2022

TP:

BGH; lãnh đạo các đơn vị: TCCB&TT; QLĐT&CTSV; QLKH-HTQT&TV; QTBT; TTND&TCSK; ĐBCL&TT

ĐĐ

Phòng họp A

15h00


TP:

Đ Đ:

Hội nghị trực tuyến Giao ban khối thi đua số 3

Ban chấp hành công đoàn trường 

phòng họp B

 

15h30

Phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “ Biên cương Tổ quốc tôi”

TP:

Ban thường vụ công đoàn, BTV Đoàn thanh niên, Bí thư các chi bộ, đại diện sinh viên các khóa 51,52.52,54

Mời dự : Ô. Phùng Xuân Dũng – Phó Bí thư dảng ủy

ĐĐ:

Phòng họp A

 

BTV công đoàn báo các đ/c CB,GV tham gia dự trực tiếp,  Ô.Nhân báo sinh viên tham gia và cung cấp ID,Pas cho sinh viên tham dự trực tuyến qua phòng họp Zoom)

( P.TCCB&TT giúp tuyên truyền, khẩu hiệu qua màn hình máy chiếu)

 

 

Thứ 3 (26/10):

 

  08h00:

Làm visa cho LHS Lào

TP:

Ô. Toại QLKH – HTQT&TV

ĐĐ:

Cục Xuất nhập cảnh – Bộ Công an

 

Tự túc phương tiện

 

 

8h30:

Họp hội đồng bình xét thi đua khen thưởng năm học 2020-2021

TP:

- BGH, Trưởng các đơn vị Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm, lãnh đạo phòng TCCB&TT

- Mời dự: CTHĐT

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

10h00:

Nhận bàn giao KTX C2, nhà ăn

TP:

Ban điều hành khu cách ly, TT GDQP&AN, Nhà ăn 1,2, QTTB

ĐĐ:

KTX C2, nhà ăn

 

 

14h00:

Họp thống nhất về công tác quản lý sinh viên khu vực nội, ngoại trú năm học 2021-2022

TP:

Ô.P.Tuấn, Ô.Hồng, Ô.Nhân, Ô.Nguyễn Văn Hoàng, Ô.Bình, Ô.Kha ( TTGQP&AN),Ô. Trần Cường

Mời dự : Ô. Nguyên ( PHT)

ĐĐ:

Phòng họp B

 

 

15h30:

Họp xét kết quả thi chuẩn đầu ra môn NN

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp A 

 

(TT NN-TH chuẩn bị nội dung báo cáo)

 

 

Thứ 4 (27/10):

 

8h30:

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08 – NQ/TW

TP:

Ô. Quyết

ĐĐ:

Ban tuyên giáo TW

 

Phòng HCTH chuẩn bị xe

 

 

8h30:

Hội nghị BCH Đảng bộ Khối lần thứ 6 mở rộng

TP:

Ô. P. Dũng

ĐĐ:

Đảng ủy Khối

 

Phòng HCTH chuẩn bị xe

 

 

15h00:

Họp thống triển khai xây dựng phòng họp trực tuyến

TP:

BGH; Ô. Đức. Ô. Tư. Ô. Bình. Ô, Trung. Ô.Đ.Dũng

ĐĐ:

Phòng họp B

 

 

Thứ 5 (28/10):

 

7h30:

Lễ Khai giảng năm học mới và Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng theo nhiệm kỳ Hội đồng trường

TP:

Toàn thể VC, SQ, NLĐ

ĐĐ:

 Hội trường A

 

  • -    Các đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo phân công

 

  • -    P. QLĐT&CTSV, BCN SV tổ chức cho sinh viên các khoá dự lễ khai giảng onlie 

 

  • -    VC, NLĐ tham dự mặc lễ phục.

 

 

9h00-12h00:

Hội nghị Viên chức và người lao động năm học 2021-2022

TP:

Toàn thể VC, SQ, NLĐ

ĐĐ:

 Hội trường A

 

Các đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo phân công

 

* Ghi chú: Nếu tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp nhà trường sẽ thống nhất số lượng dự VC, SQ, NLĐ dự trực tiếp còn lại sẽ dự online.

 

 

 14h30:

Họp hội đồng đánh giá nghiệm thu giáo trình QLTDTT

TP:

Theo QĐ + nhóm biên soạn

ĐĐ:

Phòng họp A, B

 

 

Thứ 6 (29/10):

 

8h30:

Họp thống nhất kế hoạch sinh hoạt chính trị năm học 2020-2021

TP:

- BGH, Trưởng các đơn vị: HC-TH, QLĐT&CTSV, ĐBCL&TT, SĐH, QLKH-HTQT&TV, QT-TB, KH-TC, Văn phòng Đảng ủy, lãnh đạo phòng TCCB&TT

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

14h30:

Ô. Nguyên làm việc với P. QTTB&KHTC về công tác quản lý tài sản

TP:

Ô. Nguyên, Ô. Bình, Ô. Nhân, Ô. Vũ Tuấn, Ô. Trung, Ô. Quý, Ô. Cừ

ĐĐ:

Phòng họp B

 

 

Thứ 7 (30/10): 

 

 

 

CN (31/10):

 

Nhắc việc:

1. Lịch học sáng ngày thứ 5 (28/10) chuyển sang học bù vào sáng thứ 7 (30/10).

2. Nhà trường mời Ô. Hoàng Dũng, Ô. Hành tham gia Ban biên tập cuốn lịch sử trường và làm việc tại Phòng chuyên gia (Các nhóm chủ động phối hợp triển khai và báo cáo kết quả, tiến độ cho BGH)

2. Hiện còn một số đơn vị, chưa gửi báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý III năm 2021. Đề nghị trưởng đơn vị gửi về phòng ĐBCL&TT theo địa chỉ Email nvhung.hupes@moet.edu.vn trước ngày 26/10/2021 để tổng hợp Báo cáo Hiệu trưởng.    

3. Các công đoàn bộ phận triển khai đánh giá, xếp loại; bình xét danh hiệu thi đua và khen thưởng cho cá nhân, tập thể tổ công đoàn.    

4. Ô. Đỗ Anh Tuấn đi học lớp CCLLCT từ 25-31/10/2021

Trực lãnh đạo 

30, 31/10/2021: Ô. Đặng Đình Dũng PTrP HCTH

                           Ô. Lê Quốc Trung  PTrP KHTC

 

BAN GIÁM HIỆU