Lịch Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 25/01 đến 31/01/2021

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Thứ 2 (25/01):

 

14h00:

P.TCCB&TT báo cáo tập thể lãnh đạo nhà trường: 

- Sứ mạng tầm nhìn giá trị cốt lõi

- Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030

- Đề án vị trí việc làm

- Đề án thành lập Khoa GDQP&AN

- Chức năng nhiệm vụ các đơn vị

TP:

Ban thường vụ Đảng ủy, CT HĐT, BGH, P. TCCB&TT

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

16h00:

Họp xét công nhận tốt nghiệp Cao học năm 2020

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

Thứ 3 (26/01):

 

8h00:

Họp thông qua Quy định về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội năm học 2020-2021

TP:

BGH, CTHĐT, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trưởng các Khoa, Phòng, Trung tâm, lãnh đạo P.QLKH-HTQT&TV.

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

9h00:

Họp Ban xây dựng đề án tuyển sinh năm 2021

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp B

 

 

10h00:

Họp Ban quản lý LHS

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp B

 

 

14h00:

Họp UBKTĐU

TP:

Theo QĐ. Mời dự: Ô. Hoàng Dũng

ĐĐ:

VPĐU

 

 

Thứ 4 (27/01):

 

8h00:

Họp Hội đồng thông qua đề cương GT/HL/TLTK: 

1. GT: Giải phẫu học TDTT

2. GT: Hồi phục chức năng trong thể thao

3. GT: Bóng đá

4. HL: Tập giáo án điện tử môn Tiếng Anh 1

5: TLTK: Tài liệu luyện thi Tiếng Anh trình độ A2

TP:

Theo QĐ + Nhóm biên soạn

ĐĐ:

Phòng họp A

13h45:

GV Lê Văn Quyết thi giảng cấp trung tâm

TP:

Ô. Tiến, Ô. Kha, Ô. Năm, Ô. Quốc Anh, Ô. Duẩn, Ô. Liêm, Ô. Toàn, GV trung tâm và các đồng chí quan tâm

ĐĐ:

Giảng đường trung tâm

 

 

14h00

Triển khai công tác Thực tập sư phạm cho sinh viên ĐHCQ Khóa 50

TP

Ban chỉ đạo, GV chỉ đạo Đoàn TTSP

ĐĐ

Hội trường A

 

 

15h00:

Báo cáo lãnh đạo trường công tác chuẩn bị chương trình từ thiện “Áo ấm cho em” tại Yên Bái

TP:

Ban thường vụ ĐU, Ban giám hiệu, CTHĐT, BTV CĐ, BTV ĐTN, chủ tịch các công đoàn bộ phận

ĐĐ:

 

Phòng họp A 

P. HC-TH giúp phòng họp, máy chiếu, nước uống

 

 

19h30:

Hội cựu chiến binh trường ĐH Luật Hà Nội giao lưu với sinh viên khóa 267 TTGDQP&AN

TP:

Toàn thể CB, SQ, CNV TTGDQP&AN và SV K267

ĐĐ:

 

Nhà thi đấu đa năng

P.QTTB giúp loa máy

P.QLĐT&CTSV giúp địa điểm

 

 

20h00:

Toàn thể sinh viên khóa 50, Khóa 51 sinh hoạt chuẩn bị các nội dung cho sơ kết học kỳ 1 Năm học 2020-2021

TP:

GVCN phụ trách khóa 50, Khóa 51, BCNSV, BTVĐTN, P.QLĐT&CTSV , Ban cố vấn học tập của 2 khóa

ĐĐ

Khóa 50- tại P.101; Khóa 51 –tại Hội trường A.

( Ô. Huynh, B. Ngân  chuẩn bị nội dung, báo sinh viên biết trước có mặt đúng giờ)

 

 

Thứ 5 (28/01):

 

6h00:

Dự hội đồng khoa học tại Trung tâm GDQP&AN –Trường ĐHSP Hà Nội 2

TP:

Ô. Nguyễn Minh Tiến, Ô. Đinh Trọng Tuấn

ĐĐ:

Xuân Hòa, Vĩnh Phúc

P. HCTH giúp xe 4 chỗ

 

 

8h00

Ô. Quyết tham gia Hội đồng chấn luận án tiến sĩ

Đ Đ:

Tại trường ĐH TDTT Bắc Ninh

 

 

8h30:

Nghiệm thu đề cương chi tiết khoa CL-BB-QV

TP:

Theo QĐ

Đ Đ:

Phòng họp A

 

 

8h30

Nghiệm thu đề cương chi tiết khoa LLCN&NVSP

TP:

Theo QĐ

Đ Đ:

Phòng họp B

 

 

7h30:

Công tác tại Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

TP:

Ô.P. Tuấn, Ô. Đặng Linh (Tự túc phương tiện )

 

 

14h30:

Họp Hội đồng trường

TP:

Thành viên HĐT

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

20h00

Toàn thể  sinh viên khóa 52, Khóa 53 sinh hoạt chuẩn bị chuẩn bị các nội dung cho sơ kết học kỳ 1 Năm học 2020-2021

TP:

GVCN phụ trách khóa 52,53, BCNSV, BTVĐTN, P.QLĐT&CTSV ,Ban cố vấn học tập của 2 khóa

ĐĐ

Khóa 52- tại P.105; Khóa 53 –tại Hội trường A.

( Ô.P. Tuấn, Ô. Hồng  chuẩn bị nội dung và báo sinh viên biết trước có mặt đúng giờ)

 

 

Thứ 6 (29/01):

 

8h30:

Ô. Quyết tham gia Hội đồng chấn luận án 

ĐĐ:

Viện KHTDTT

 

 

8h30:

Nghiệm thu đề cương chi tiết khoa Võ-Bơi-Cờ

TP:

Theo QĐ

Đ Đ:

Phòng họp A

 

 

8h30

Nghiệm thu đề cương chi tiết khoa LLCN&NVSP; LLCT

TP:

Theo QĐ

Đ Đ:

Phòng họp B

 

 

14h30:

Họp Ban tư vấn tuyển sinh Đại học năm 2021

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp B

 

 

15h00:

Copyrights © 2020 All Rights Reserved