Lịch Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 24/6 đến ngày 30/6/2024

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Thứ 2 (24/6):

 

-08h30:

Khai mạc huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2024

TP:

-Mời dự: Ban chỉ huy quân sự huyện Chương Mỹ; Ban chỉ huy quân sự trường

-Trung đội tự vệ theo Quyết định triệu tập

ĐĐ:

Phòng họp A

 

- Đề nghị trưởng đơn vị không phân công công việc khác đối với các đồng chí đã có quyết định triệu tập huấn luyện DQTV năm 2024

 

 

-9h30:

 Họp triển khai công tác Thư ký Tuyển sinh ĐHCQ năm 2024

TP:

 CTHĐT, BGH, lãnh đạo P QLĐT, KH&HTQT, Bà Bình ĐBCL-   TT&PC, Ô. Lê Thanh.

ĐĐ:

 Phòng họp B

 

 

10h30:

 Họp BGĐ TTGDQP & AN

ĐĐ:

 Phòng Hiệu trưởng

 

 

Thứ 3 (25/6):

 

-08h30:

Huấn luyện tự vệ theo kế hoạch

TP:

Trung đội tự vệ theo Quyết định triệu tập

ĐĐ:

Hội trường A

 

-P.HC,TH giúp địa điểm

 

 

-9h30:

Họp Ban cở vật chất phụ vụ kỳ thi tuyển sinh ĐHCQ năm 2024

TP:

Ô.P.Tuấn. Ô.Tư, Ô. Trung ( P.BTĐTN), Ô.Quý, Ô.Huân, B.Tô Hương, Ô.Hiệp

ĐĐ:

 Phòng họp  B

 

-Ô.P.Tuấn chuẩn bị nội dung

 

 

-14h30:

Kiểm tra chuyên môn ứng viên dự tuyển HĐLĐ

TP:

Theo Quyết định

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

Thứ 4 (26/6):

 

-7h00:

Công an huyện Chương Mỹ kiểm tra rèn luyện thể lực năm 2024.

ĐĐ:

Bể bơi

 

-Ô. Nhân, Ô. Tuấn phối hợp phụ trách; QTTB sắp xếp chỗ để xe

 

 

-08h30:

Tập huấn CLB lý luận trẻ thành phố

TP:

Ô. Thành UV BTV ĐTN

ĐĐ:

Trường Đại học Y Hà Nội

 

-Tự túc phương tiện

 

 

-08h30:

Huấn luyện Tự vệ theo kế hoạch

TP:

Trung đội tự vệ theo Quyết định triệu tập

ĐĐ:

Trường bắn

 

 

-09h00:

Họp hội đồng cấp trường xét, đánh giá điểm rèn luyện kỳ II năm học 2023 - 2024 và toàn khóa học cho SV ĐHCQ khóa 53 ngành GDTC

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp B

 

 

-10h00:

Họp lãnh đạo hội đồng tuyển sinh Đại học Đợt 1 - Năm 2024

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

-14h30:

Hướng dẫn triển khai công tác quy hoạch năm 2024

TP:

Văn phòng Đảng ủy, bí thư các chi bộ, Phòng TCCB, trưởng các đơn vị, Phó Giám đốc trung tâm GDQP&AN

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

-15h30:

Họp rà soát chức năng nhiệm vụ các đơn vị trong trường

TP:

BGH, trưởng các đơn vị

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

-19h30:

Tổng thực hành hội trại

TP:

Mời dự BGH; Phòng ĐT, BAN CNSV và các thầy cô quan tâm

ĐĐ:

Hội trường A

 

-P.HCTH giúp chuẩn bị hội trường, màn hình Led; P.QTTB giúp âm thanh và bảo vệ

 

 

Thứ 5 (27/6):

 

-08h30:

Huấn luyện Tự vệ theo kế hoạch

TP:

Trung đội tự vệ theo Quyết định triệu tập

ĐĐ:

Trường bắn

 

 

-09h00:

Đoàn kiểm tra văn bản quản lý nội bộ làm việc

TP:

Đoàn kiểm tra

ĐĐ:

Phòng chấm bài

 

 

-14h30

Đoàn kiểm tra văn bản quản lý nội bộ làm việc với Khoa ĐTSĐH

TP:

Đoàn kiểm tra và lãnh đạo khoa ĐTSĐH

ĐĐ:

Phòng chấm bài

 

 

-15h30:

Họp tổ thanh lý tài sản

TP:

Đại diện BGH, phòng QTTB, KHTC, Thanh tra

ĐĐ:

Phòng họp A

 

-Ô. Cừ QTTB, B.Phương KHTC chuẩn bị danh mục báo cáo

 

 

-19h00:

Giao lưu văn nghệ Khóa 308 TTGDQP&AN

TP:

Toàn thể cán bộ, sĩ quan, giảng viên, viên chức TTGDQP&AN, giảng viên GDQP&AN khoa GDQP.

ĐĐ:

Nhà thi đấu đa năng

 

- P.QLĐT,KH &HTQT giúp địa điểm; P.QT-TB giúp loa máy

 

 

Thứ 6 (28/6):

 

-07h30:

Bế giảng  khóa 308 TTGDQP&AN

TP:

-Mời dự: Ban Giám hiệu

-Toàn thể cán bộ, sĩ quan, giảng viên, viên chức TTGDQP&AN, giảng viên GDQP&AN khoa GDQP.

ĐĐ:

Hội trường A

 

-P.HC,TH giúp địa điểm;P.QT-TB giúp loa máy

 

 

-08h30:

Họp hội đồng tư vấn xác định danh mục đề tài KH&CN, SKKN cấp cơ sở năm học 2024 - 2025

TP:

QĐ, nhóm tác giả đề xuất đề tài, SKKN

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

-08h30:

Huấn luyện Tự vệ theo kế hoạch

TP:

Trung đội tự vệ theo Quyết định triệu tập

ĐĐ:

Trường bắn

 

 

-09h00:

Đoàn kiểm tra văn bản quản lý nội bộ làm việc với Phòng QLĐT-KH&HTQT

TP:

Đoàn kiểm tra và lãnh đạo phòng QLĐT-KH&HTQT

ĐĐ:

Phòng chấm bài

 

 

-09h30:

Họp hội đồng xét, cấp HBKKHT kỳ II năm học 2023 - 2024 cho SV ĐHCQ khóa 53 ngành GDTC

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp B

 

 

-10h00:

Họp hội đồng xác định danh mục GT/TBG/TLTK/SCK năm học 2024 – 2025

TP:

QĐ, nhóm tác giả đề xuất GT/TBG/TLTK/SCK

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

-14h30:

Họp xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2024 ngành Giáo dục thể chất

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

Thứ 7 (29/6):

 

 

 

CN (30/6):

 

 

 

Nhắc việc

 1. Đề nghị các đơn vị gửi kế hoạch theo hướng dẫn số 308/HD-ĐHSPTDTTHN ngày 06/6/2024 (kèm theo phụ lục hệ thống các chỉ số thực hiện KPLs) về phòng HCTH hạn cuối ngày 25/6/2024.

 2.  Đề nghị Phòng QLĐT-KH&HTQT; Trung tâm HTĐT&BD; Công đoàn; Đoàn thanh niên gửi số liệu hoạt động kết nối phục vụ cộng đồng năm học 2023 – 2024 về địa chỉ mtu.tdh@moet.edu.vn. Hạn cuối ngày 29/6/2024

   3. Từ ngày 30/6 đến 02/7/2024 Công đoàn bộ phận  giảng viên 1 và Công đoàn bộ phận giảng viên 3 tổ chức cho công đoàn viên, người lao động đi học tập, tham quan, nghỉ mát  tại Tĩnh Gia -Thanh Hoá

4. Từ ngày 30/6 đến ngày 01/7/2024 Tổ Công đoàn Ngoại ngữ-Tin học; Lý luận chính trị và Nghiệp vụ Sư phạm  tổ chức cho công đoàn viên, người lao động đi học tập, tham quan, nghỉ mát  tại Tam Cốc-Ninh Bình

  5. Các đơn vị tập trung giải quyết các công việc theo kết luận Hội nghị giao ban tháng và giao ban chung tháng 6 đảm bảo đúng với nội dung đề ra.

  6. Đ/c Nguyên chỉ đạo các phòng QTTB, KHTC phối hợp triển khai các bước tiếp theo của dự án nhà tập đa năng; rà soát báo cáo HT về việc triển khai xây dựng, cải tạo, sửa chữa,  mua sắm CSVC phục vụ cho năm học 2024-2025.

 

   

Trực lãnh đạo:

Ngày 29-30/6/2024: Ô. Ngô Xuân Đức- PTP. QLKH-HTQT&TV

 

BAN GIÁM HIỆU