Lịch Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 22/8 đến ngày 28/8/2022

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Thứ 2 (22/08)

 

8h30:

Họp chuẩn bị cho Tổng kết năm học 2021-2022

TP:

CTHĐT, BGH, Trưởng các đơn vị

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

10h00:

Giao ban khối HC

TP:

Ô. Nguyên, lãnh đạo các đơn vị khối hành chính

ĐĐ:

Phòng họp B

 

 

14h00:

Họp hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 ( đợt1)

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

14h00:

Tham dự hội nghị “ Đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường”

TP:

Ô Nguyên (PHT)

ĐĐ:

Hội trường A Bộ GD&ĐT Số 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

Phòng HC-TH chuẩn bị xe 4 chỗ

 

 

15h45:

Tập trung sinh viên toàn trường Khóa 52,53.54

TP:

Ô.Nguyên, Ô.Vương, Ô Toàn, Ô.P.Tuấn, Ô.Huynh, Ô.Hạnh, Ô.Hồng. Bà Liên (ĐT), Bà Hoa ( ĐT), toàn thể GV bộ môn TD

ĐĐ:

Nhà thi đấu đa năng

 

- Phòng QLĐT&CTSV giúp địa điểm

- Phòng QTTB giúp âm thanh, loa máy

(GVCN các khóa thông báo cho sinh viên biết để thực hiện, P.QLĐT&CTSV chuẩn bị phiếu điểm danh)

Thứ 3 (23/08)

 

9h00:

Hội nghị trực tuyến phiên chù bị tổng kết Cụm thi đua số 3, năm học 2021-2022

TP:

Ô.Hưng. Bà Hòa (TCCB).

ĐĐ:

Phòng Họp A

 

 

 

 

9h30:

Họp triển khai rà soát, bổ sung thành viên Hội đồng biên tập và các Ban chuyên môn Tạp chí KHGDTC&TTTH theo kế hoạch

TP:

Ô.Nguyên; Ô. Toàn. Ô. Hưng (SĐH); Ô. Đức. Ô. Tư.

ĐĐ:

Phòng họp B

 

 

10h30:

Kiểm tra hồ sơ quản lý Sinh viên

TP:

Ô. Nguyên (PHT). Ô. Liêm và các đ/c GVCN (BCNSV chuẩn bị tốt hồ sơ)

ĐĐ:

Phòng họp B

 

Mời dự: Ông Toàn QLĐT&CTSV và chuyên viên phụ trách SV

 

 

10h00:

Xét kết quả đòa tạo môn học GDQP&AN đợt 3 khóa 284

TP:

Theo QĐ

  ĐĐ:

Phòng Giao ban TTGDQP

 

 

Thứ 4 (24/08)

 

9h00:

Họp Họp thống nhất kế hoạch học tập chính trị năm học 2022-2023 đối với VC, NLĐ

TP:

CTHĐT, BGH, trưởng các đơn vị: TCCB&TT, QLĐTCTSV, K.SĐH, ĐBCLTT, QTTB, KHTC, HCTH, Văn phòng đảng uỷ

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

10h00:

Họp hội đồng khoa học đào tạo thông qua chương trình GDQPAN

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

14h00:

Hội nghị Tổng kết năm học 2021-2022, Phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023

TP:

Toàn thể VC, SQ, NLĐ

ĐĐ:

Hội trường A

 

- P. HCTH chuẩn bị địa điểm nước uống

- P. TCCB&TT chuẩn bị khánh tiết, chụp ảnh, đưa tin

- P. QTTB chuẩn bị loa mic

(Yêu cầu:  mặc đồng phục của trường)

 

 

Thứ 5 (25/08)

 

9h30:

Kiểm tra công tác chuẩn bị minh chứng phục vụ công tác thanh tra Hành chính

TP:

BGH, Ô Liêm, Bà Bình và Lãnh đạo các đơn vị có minh chứng

ĐĐ:

Tại các đơn vị có minh chứng

 

 

16h00:

Giao lưu bóng đá sinh viên khóa 284 TTGDQP&AN

TP:

 SV K284 TTGDQP

ĐĐ:

Sân bóng đá

P.QLĐT&CTSV và bộ môn bóng đá giúp địa điểm

 

 

Thứ 6 (26/08)

 

8h30:

Thanh tra hành chính (cả ngày)

TP:

TP: Thanh tra Bộ GD&ĐT, BGH, Ô Liêm, Bà Bình và Lãnh đạo các đơn vị có minh chứng

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

9h30:

Họp rút kinh nghiệm  với cán bộ kiêm chức khóa 284 đợt 4 

TP:

BGĐ, Trưởng các phòng khoa, trưởng ban QLSV và sinh viên kiêm chức

Mời dự: Đại diện nhà ăn 1+2

Đ Đ:

Phòng Giao ban TT

 

 

19h30:

Giao lưu văn nghệ  khóa 284 đợt 4

TP:

Sinh viên khóa 284 đợt 4

ĐĐ:

Nhà Thi đấu đa năng

P.Đ P.QLĐT&CTSV giúp địa điểm

P.QT-TB giúp loa máy

 

 

Thứ 7 (27/08)

 

6h00:

Bàn giao sinh viên khóa 284 đợt 4 đón tiếp sinh viên Khóa 285 sinh viên TTGDQPAN

TP:

 Toàn thể CB, SQ TTGDQPAN

ĐĐ

 Sân KTX C7

 

 

7h00:

Họp hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 ( đợt1)

TP:

Hội đồng tuyển sinh

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

       8h00:

Thi môn Tiếng Anh

TP:

Hội đồng tuyển sinh và thí sinh

ĐĐ:

Giảng đường tầng 2 Bể bơi

 

 

8h30:

Thanh tra hành chính (cả ngày)

TP:

Thanh tra Bộ GD&ĐT, BGH, Ô Liêm, Bà Bình và Lãnh đạo các đơn vị có minh chứng

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

13h30:

 Học nội quy, quy chế K285

TP:

 BQLSV, SV Khóa 285

ĐĐ:

 Nhà thi đấu đa năng

 

- P. QTTB giúp loa máy (tăng cường chất lượng âm thanh để đảm bảo công tác học tập nội quy, quy chế).

- P. QL Đào tạo & CTSV giúp địa điểm

CN (28/08)

 

7h30:

Họp hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 ( đợt1)

TP:

Hội đồng tuyển sinh theo quyết định

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

8h00:

Thi môn Lý luận và phương pháp GDTC

TP:

Hội đồng tuyển sinh và thí sinh dự thi

ĐĐ:

Giảng đường tầng 2 Bể bơi

 

 

13h30:

Họp hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 ( đợt1)

TP:

Hội đồng tuyển sinh theo quyết định

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

14h00:

Thi môn Sinh lý học TDTT

TP:

Hội đồng tuyển sinh và thí sinh dự thi

ĐĐ:

Giảng đường tầng 2 Bể bơi

Nhắc việc:

 

 

  1. Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, minh chứng sắp xếp theo đề cương báo cáo phục vụ thanh tra hành chính, bảo quản tại đơn vị .
  2. Các đồng chí chủ tịch CĐBP triển khai đánh giá, xếp loại và bình xét thi đua công đoàn năm học 2021 – 2022 theo kế hoạch và hướng dẫn của CĐ trường. Hồ sơ gửi về cho đ/c Ngô Xuân Đức trước ngày 31/8/2022 để tổng hợp.

3. Đề nghị các đơn vị gửi kế hoạch năm học 2022-2023 về phòng HCTH (01 bản cứng + 01 bản mềm) cho đồng chí Đặng Dũng (dangdung030686@gmail.com) trước ngày 31/08/2022.

4. Các buổi chiều thời gian từ 15h45 – 18h30 tổ chức huấn luyện đồng diễn cho Đại hội TDTT huyện Chương mỹ, đề nghị các đon vị, bộ phận chuyên môn phối hợp tổ chức tập luyện và quản lý tốt theo kế hoạch.

Trực lãnh đạo:

27, 28/08/2022: Bà Nguyễn Thu Nga- TK. LLCN, Nguyễn Thị Hằng – PTK. ĐTsau ĐH

 

Ban Giám hiệu