Lịch Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 22/11 đến ngày 28/11/2021

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Thứ 2 (22/11)

 

14h00:

Các phòng sinh hoạt

TP:

Toàn thể CB, VC, NLĐ của đơn vị

ĐĐ:

Tại phòng làm việc

   

15h30:

Các Khoa, Trung tâm sinh hoạt

TP:

Toàn thể CB, VC của đơn vị

ĐĐ:

Tại văn phòng các khoa

   

Thứ 3 (23/11)

 

9h30:

Báo cáo tình hình dữ liệu tuyển sinh 2021

TP:

Ô. Tuấn PHT chủ trì, Lãnh đạo HĐTS ĐHCQ 2021, P. QLĐTCTSV, P. ĐBCLTT

ĐĐ:

Phòng họp A

   

Thứ 4 (24/11)

 

Tiết 3+4:

GV Nguyễn Thị Diệu Khánh thi giảng cấp Khoa

TP:

Ô. Cường, Ô. Liêm, Bà Liêm, Bà Nga, Bà Mỹ, Ô. Hoàng, Bà Hạnh và các đồng chí quan tâm

ĐĐ:

Trực tuyến

   

14h00:

Các tổ đảng thuộc các chi bộ tiến hành kiểm điểm Đảng viên tại tổ theo kế hoạch

TP:

Cấp ủy phân công dự với các tổ đảng

ĐĐ:

Sinh hoạt trực tuyến qua Zoom

   

Thứ 5 (25/11)

 

8h00:

Ô. Quyết công tác tại trường ĐH TDTT Bắc Ninh

 

P. HCTH chuẩn bị xe

   

8h00:

 Hội nghị trực tuyến Tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ trong cơ sở Giáo dục đại học

TP:

 Ô. Tuấn (PHT), Ô. Toàn, Ô. Chung, Ô. Bình, Ô. Trung, Ô. Đỗ Hưng, Ô. Liêm, Ô. Nguyễn Hưng, Ô. Chu Sơn, Bà Bình, Bà Thảo, Bà Hạnh, Bà HiềnB,        

ĐĐ:

 Phòng họp A  (Ô. Đức giúp chuẩn bị phòng zoom)

 

 

 

 

Tiết 3+4: 

Giảng viên Nguyễn Mạnh Đạt thao giảng cấp trường

TP:

Ô. Nguyên, Ô. Liêm, Ô. Toàn, Ô. P.Tuấn, Ô. Minh, Bà Ngoãn, Ô. Nam, Ô. Trần Dũng, Bà Mỹ, Bà Liêm, Bà Nga, Ô. Hoàng, Ô. Đỗ Tuấn, Ông Hưng (SĐH) và các đồng chí quan tâm 

ĐĐ:

Phòng họp A

   

Thứ 6 (26/11)

 

8h30:

Trao đổi kinh nghiệm về công tác tự đánh giá chương trình đào tạo

TP:

- BGH, CTHĐT, CTCĐT, BTĐTN, Trưởng các đơn vị

- Phó trưởng các đơn vị, trưởng bộ môn, toàn thể viên chức tôt ĐBCL theo QĐ (trực tuyến)

ĐĐ:

Phòng họp A

 

Phòng HCTH giúp xe đưa đón báo cáo viên

   

Tiết 3+4

Giảng viên Nguyễn Thị Thúy Ngân khoa CL-BB-QV thao giảng cấp trường

             TP:

Ô. Tuấn HP, Ô. Liêm, Ô. Toàn, Ô. P.Tuấn, Ô. Minh, Bà Ngoãn, Ô. Nam, Ô. Trần Dũng, Bà Mỹ, Bà Liêm, Bà Nga, Ô. Hoàng, Ô. Đỗ Tuấn, Ô. Hưng (SĐH) và các đồng chí quan tâm

             ĐĐ:

Hội trường A

   

Tiết 5+6

Giảng viên Phan Thị Phượng – Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học thao giảng cấp trường

             TP:

Ô. Nguyên, Ô. Liêm, Ô. Toàn, Ô. P.Tuấn, Ô. Minh, Bà Ngoãn, Ô. Nam, Ô. Trần Dũng, Bà Mỹ, Bà Liêm, Bà Nga, Ô. Hoàng, Ô. Đỗ Tuấn, Ông Hưng (SĐH) và các đồng chí quan tâm

            ĐĐ:

Phòng họp A

   

Thứ 7 (27/11)

 

CN (28/11)

 

Nhắc việc:

1. Hiện nay trên địa bàn Hà Nội dịch Covid – 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Hà nội xuất hiện nhiều ổ dịch, số lượng F0 tăng cao. Vì vậy đề nghị các trưởng đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền,  quản lý VC, SQ, NLĐ của mình, yêu cầu thưc hiện tốt các biện pháp phòng dịch, phối hợp chặt chẽ với BCĐ phòng chống dịch Covid 19 và trạm y tế để báo các trường hợp liên quan đến dịch bệnh. Các trường hợp liên quan phải thực hiện theo quy định tự cách ly tại nhà. Phòng y tế lập danh sách F2; F3 thông báo công khai lên trang thông tin nội bộ để các đơn vị, cá nhân nắm bắt kịp thời. 
2. Cá nhân và các đơn vị được phân công phụ trách các mảng công việc cho Hội thảo Quốc tế tổ chức ngày 19/11/2021, chủ động rà soát đánh giá hiệu quả công việc; tổng hợp các nội dung liên quan để chuẩn bị cho cuộc họp rút kinh nghiệm và tuần sau. Nếu có vướng mắc phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo cụ thể của BGH.

   

Trực lãnh  đạo

27-28/11/2021: Ô. Vũ Văn Thịnh PTK VBC

                        Bà Phạm Thị Thanh Hoa PTBMNN

   
 

Ban Giám Hiệu